אחד העם 54

לשעבר בניין הבורסה לניירות ערךכתבות:

06/01/2015    עסקת השכרה

02/10/2013    הבניין מוצע למכירה