פרויקט אחד העם 84 - בית גוטר

פרוייקט אחד העם 84 - בית גוטר
יזמים: גוטר-דוידזון, גור
קונסטרוקציה: גוטמן יעקב
ניהול תיאום ופיקוח: רוטלוי שלמה
קבלן מבצע: שגראוי - ליבוביץ


שלט הפרויקטנובמבר 2012ספטמבר 2012


חזית צידית לכיוון מזא"ה וחזית אחורית לכיוון רוטשילדהתקדמות הבניה, אוגוסט 2012

אחד העם 84 - התקדמות הבניה, אוגוסט 2011