פרויקט אחד העם 100

יזמים: בנייני העיר הלבנה







כתבות:

01/09/2015    עסקת רכישה
23/08/2015    כתבה (הפרויקט מוזכר בכתבה)