פרויקט אחד העם 142

תכנון: אדר' עמית מולד
קונסטרוקציה: שפי אסף