אחד העם 28 / נחלת בנימין 50 - מלון פלטין

אדריכל מקורי: אדריכל אלכסנדר ברוולד
אדריכלי שימור ותוספת: קיסילוב קיי אדריכלים


מאי 2016