פרויקט אייגר 10

יזמים: עיר נמל בע"מ
אדריכל: אדר סקר, ur-platform
הדמיות: עיר נמל בע"מ