פרויקט מתחם לפיד / הלפיד - אילת 1-17*

תכנון: יסקי מור סיון אדריכלים
שטח המתחם: כ-17.8 דונם

* ייתכן אי דיוק / שינויים  בכתובת המתחם


כתבות:אתר הפרויקט

מפת האזור