פרויקט עין ורד 3

תכנון: בר אוריין אדריכלים
קונסטרוקטור: יובל אכברט


ספטמבר 2016
נובמבר 2014, מבט מהגינה הציבורית

מבט מרחוב עין ורד