רחוב איינשטיין

מערב רחוב איינשטיין (שכונת נוף ים), מרץ 2015