פרויקט איינשטיין 69-73

תא/3814
תב”ע מקומית מפורטת לשימור ותוספת בנייה
תכנון: אלון בן נון , במסגרת סומה אדריכלים
אדריכל מקורי: יעקב רכטר