רחוב אלעזר רוקחהמרד


1

3

5

7

9


15


עין יעקב


17

19

21

23


שבזי
המרד


2


4, 6     מתחם שערי תורה - בית הרב קוק

8


עין יעקב


10

12

14


שבזי