אליהו חכים 3





כאן מוקם בית כנסת "כלל ישראל" רמת אביב ג'

יוני 2015