פרויקט אמונים 16

תכנון: קיסלוב קיי אדריכלים
יזמים: קרן נדל"ן


קיסילוב קיי אדריכלים

פברואר 2015