פרויקט פייבל 16

תכנון : "החדר" אדריכלים
הדמיה: טוטם הדמיה ואנימציה
דירות : 3 נוספותפברואר 2019