פרויקט פין 1כתבות וכרונולוגיה:

03/01/2021    פרויקט פין 1


17/08/2015    הריסת המבנה
08/06/2015    הריסת המבנה

20/12/2007    כתבה

פברואר 2016