פרויקט פין 1כתבות וכרונולוגיה:


17/08/2015    הריסת המבנה
08/06/2015    הריסת המבנה

20/12/2007    כתבה

פברואר 2016