פרויקט פרנקפורט 1

פרנקפורט 1 / וילנא 7
בניין לשימור


ספטמבר 2016ספטמבר 2018