פרויקט פרישמן 10

ניהול ופיקוח: החאן בנייה בע"מ
קונסטרוקציה: יעקב ויובל אכברט
אדריכלות פנים:  ב.או אדריכלים

מאי 2013אוקטובר 2012