פרויקט גאולה 14-18

אדריכל התב"ע שאושרה ב-1997: עמירם כ"ץ אדריכלים
שטח התכנית: כ-2.59 דונםשלט הפרויקט, פברואר 2017


תשריט התכנית, הכוללת שצ"פכתבות:06/11/2014     קרקע ב-151 מ'

03/12/2013    כתבה

13/07/2011    כתבה


פברואר 2017אתר הפרויקט, יולי 2011