פרויקט גאולה 14-18

אדריכל התב"ע שאושרה ב-1997: עמירם כ"ץ אדריכלים
שטח התכנית: כ-2.59 דונםאפריל 2020אפריל 2020כתבות:06/11/2014     קרקע ב-151 מ'

03/12/2013    כתבה

13/07/2011    כתבהשלט הפרויקט, פברואר 2017אפריל 2020


פברואר 2017אתר הפרויקט, יולי 2011