פרויקט גאולה 25

אדריכל: רפופורט אדריכלים
קונסטרוקטור: רון משולמי מהנדסיםפברואר 2017

מאי 2015