פרויקט גולדברג 6

תכנון: קימל אשכולות אדריכלים
קונסטרוקטור: שטינברג חיים