בית השנטי בחדש

נחום גולדמן 5
תכנון: קימל אשכולות אדריכליםכתבות: