פרויקט גורדון 6-8

תכנון: מאיר מור אדריכלים
מאי 2015, חזית צפונית ומזרחית