פרויקט העוגן 17

תכנון: אדריכל צבי אריאלהעוגן 17, חזית דרומית ומערבית, פברואר 2015

העוגן 17, חזית דרומית ומזרחית, פברואר 2015