מגדל פלטינום - הארבעה 21

תכנון: יסקי מור סיון אדריכלים