פרויקט העבודה 11

תכנון:  אלון אדריכלים
פיקוח: סלע הנדסה וניהול בע"מ
קונסטרוקטור: מיכאל סגל


אפריל 2017
נובמבר 2014
פרט, אוקטובר 2017ינואר 2017

ינואר 2017