פרויקט העבודה 11

תכנון:  אלון אדריכלים
פיקוח: סלע הנדסה וניהול בע"מ
קונסטרוקטור: מיכאל סגל


חזית צידית, ינואר 2018אפריל 2017נובמבר 2014
ינואר 2018

פרט, אוקטובר 2017ינואר 2017

ינואר 2017