רחוב העבודה 18 / יוחנן הסנדלר 23

בנייו ברחוב העבודה - תמ"א 38
מתכנן קונסטרוקציה: א.פ.י.ר מהנדסים ויועצים בע"מ
אדריכל: ד. רבס בע"מ
מנהל עבודה: סוקי ענאן
קבלן הבניין: גניש חיים יולי 2014
יולי 2014
אוגוסט 2013, מבט מכיוון יוחנן הסנדלר

אוגוסט 2013, מבט מפינת הרחובות העבודה ויוחנן הסנדלרהעבודה 18, אוקטובר 2011

יוחנן הסנדלר 23, אוקטובר 2011