רחוב הבימה / כיכר הבימה





יוני 2015



פורים, מרץ 2017



1    תיאטרון הבימה

כיכר הבימה



מרץ 2017




אפריל 2017





מרץ 2017