בניין תיאטרון הבימה

אדריכלים מקוריים: אוסקר קאופמן ואויגן שטולצר
אדריכל המבנה בגרסתו הנוכחית: רם כרמי


כרונולוגיה וכתבות:

04/12/2019    כתבה

22/01/2012    נחנך המבנה במעמד נשיא המדינה

09/2011    סיום שיפוץ המבנה

2007    החל שיפוץ המבנה בתכנון אדריכל רם כרמי

1946    נפתח בית התיאטרון באופן רישמי

1933    הוחלט על הקצבת המגרש לתיאטרון במיקומו הנוכחי