פרויקט הקונגרס 6

יזמים: דבל בי אחזקות בע"מ
תכנון: בר שגיא ורשבסקי
קונסטרוקטור: גיל וילנס