פרויקט החשמל 10 / ברזילי 10

יזמות: בעלי הנכס - החשמל 10
תאום ופקוח: שלמה רוטלוי הנדסה
אדריכלות: ניצה סמוק אדריכלים    אדר' אחראי: רועי פביאן
קונסטרוקציה: יעקב גוטמן
קבלן מבצע: שגראוי ליבוביץ בניה בע"מ
שיקום המבנה ממומן בסיוע: עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ


אפריל 2019

רחוב החשמל פינת ברזילי, פברואר 2012

דלת הכניסה לבנין מרחוב ברזילי

הכניסה לחדר המדרגות

התקדמות הבניה, פברואר 2012

התקדמות הבניה, אוקטובר 2011

יוני 2011