פרויקט החשמל 15-17

תכנון: יואב מסר אדריכלים
ניהול ופיקוח: שלמה רוטלוי הנדסה
קבלן מבצע: שגראוי-ליבוביץ
קונסטרוקציה: יובל אכברט

עידכון (יולי 2016): הפרויקט הסתיים וכל הדירות אוכלסו






אוקטובר 2017



דצמבר 2015




דצמבר 2015




אפריל 2015






יוני 2014