רחוב חיים לבנון
59-63    מעונות הסטודנטים

איינשטיין 75 / חיים לבנון 65
חיים לבנון 65

פרויקט חיים לבנון 89 - הוספת ממ"דים