פרויקט הקישון 50

אדריכל: שמעון מרמלשטיין
שיווק: שפירא נכסיםפרויקט הקישון 50


ספטמבר 2013