רחוב הכובשים
כתבות:

אלנבי


1

3

5


יונה הנביא


7

9

11


גאולה


13

15

17

19


הרב קוק


21

23

25

27


רבי מאיר


29

31

33


אלישיב


35

37


מל"ן


39

41


ישכון


43

45

47


חבשוש


49

51

53

55


רב"ן


57     גינה ציבורית

59

61

63

65    הכרמלית


אלנבי


2

4


יונה הנביא


6
גאולה


12

14


18


הרב קוק22

24


אהרונסון


26

28זרובבל


32

34

36


עזרא הסופר


38

40

פרויקט הכובשים 42 / נחמיה 19


נחמיה


48

50

52

54


דניאל56

58

60

62

64

66

68


כרמלית


70

72


חנניה


74

76

78

80לוי יוסף גונדר