רחוב הכובשים

אלנבי


1

3

5


יונה הנביא


7

9

11


גאולה


13

15

17

19


הרב קוק


21

23

25

27


רבי מאיר


29

31

33


אלישיב


35

37


מל"ן


39

41


ישכון


43

45

47


חבשוש


49

51

53

55


רב"ן


57     גינה ציבורית

59

61

63

65    הכרמלית


אלנבי


2

4


יונה הנביא


6
גאולה


12

14


18


הרב קוק22

24


אהרונסון


26

28זרובבל


32

34

36


עזרא הסופר


38

40נחמיה


48

50

52

54


דניאל56

58

60

62

64

66

68


כרמלית


70

72


חנניה


74

76

78

80לוי יוסף גונדר