הכובשים 8 - גינה ציבורית קהילתית

הגינה הוקמה בשנת 2016 ביוזמת תושבת השכונה קרן עזרתי ובשיתוף יעקב דרכמן מנהל הרובע לשעבר  ושי לסלו מאגף שפ"עיוני 2017


"ארגז המציאות"פברואר 2017


יוני 2017


מאי 2017