הכובשים 8 - גינה ציבורית קהילתית

הגינה הוקמה בשנת 2016 ביוזמת תושבת השכונה קרן עזרתי ובשיתוף יעקב דרכמן מנהל הרובע לשעבר  ושי לסלו מאגף שפ"ע



יוני 2017


"ארגז המציאות"



פברואר 2017


יוני 2017


מאי 2017