רחוב המרד
המרד 34אוגוסט 2018
רחוב המרד, מול כיכר תומר, יולי 2018