פרויקט הנצי"ב 3

תכנון: א.לרמן אדריכלים
שטח: 5,000 מ"ר שכולל שימושים מסחריים, משרדים ושתי קומות מלון