פרויקט הנצי"ב 20

תכנון: אלון אדריכלים
קונסטרוקטור: מכאל סגל