פרויקט הרכבת 52

יזמים: א.ר.י. מ.א.י. נכסים והשקעות