רחוב השחרירחון עברי שנדפס בווינה - לא ברציפות - בין השנים 1884-1868 בעריכת פרץ סמולנסקין והטיף להשכלה עברית ולתחייה לאומית. סייע בגיבוש הרעיונות של חובבי ציון ובהפצתם. בין משתתפיו היו בן יהודה, יל"ג, לילינבלום ופרישמן. מששת הרחובות הראשונים של תל אביב. (המידע באדיבות עיריית ת"א-יפו)


1 / גרוזנברג 6 - בית בעהם 1936-1937
אדריכל: יוסף ברלין. ככל הנראה הבניה האחרון שתכנן .
 
3 / מונטיפיורי 1 - בית לשכת רואי החשבון, בית חבויניק
 
 


 
5,7,9,11,13
 - מגדל שלום (אגף מערבי)


2
 
4
 
6 / יצחק אלחנן 27 - בנין לשימור
מסעדת קימל
  
10
 
12
תת-דפים (1): רחוב השחר 8