רחוב השחר 8

בית ראובן סגל


אפריל 2016
מאי 2015שיפוץ הבניין ברחוב השחר 8, אוגוסט 2012

חזית אחורית, אוקטובר 2012