רחוב השופטים
כתבות:

שמשון הגיבור4

6

8

10

12

14

16

18


שדרות חן


20

22

24

26

28

30


אבן גבירול


32

34

36

38

40

42

44


דובנוב

שמשון הגיבור3

5

7

9

11

13


שדרות חן


15

17

19

21

23

25

27אבן גבירול


31

33


קצנלסון35

37

39

41


דובנוב