פרויקט השופטים 2,4 / שמשון הגיבור 6

תכנון: V5 אדריכלים
קונסטרוקטור: נחום כץספטמבר 2018
ספטמבר 2018