פרויקט השופטים 2 / שמשון הגיבור 6

תכנון: V5 אדריכלים
קונסטרוקטור: נחום כץ