פרויקט השוק 45-47

תכנון: בר אוריין אדריכלים
קונסטרוקציה: גבי תג'ר


מאי 2015שלט הפרויקט, אוקטובר 2014


אוקטובר 2014
ספטמבר 2013