פרויקט התנאים 4,6,8,10

יזמים: ראדקו תמ"א 38
תכנון: רות שפירא