רחוב התחיה / התחייה
כתבות:


28/02/2021    קרן ריאליטי וקרדן נדל"ן רוכשות 55 דונם בגבעת הרצל ב-336 מ' ש"ח

2

4

6

8

10

1218

20


שלבים


22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42


הרצל1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25