חביב אבשלום 3

תכנון: רמי וימר אדריכלים


יוני 2015, חזית צפון מזרחית

חזית דרום מזרחית

יוני 2015, חזית צפונית

חזית צפון מערבית