פרויקט הירקון 108

אדריכל שימור ותוספת: פיבקו אדריכלים
אירגון קבוצת רכישה: http://www.mb-global.co.il/
אפריל 2014הירקון 108 - לפני השימור, יולי 2011