פרויקט הירקון 156-160, מלון לאונרדו

תכנון: פייגין אדריכלים


הדמיות:  פייגין אדריכלים