הירקון 2-4

פרויקט העתקת תשתיות סביב רחוב הירקון 2-4

אוגוסט 2018